Nadeln

 • Prym Overlocknadeln Jersey mit Flachkolben No. 80 (12) Prym
  5,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • KH - Wonderclips - Stoffklammern - gross - 10 St.
  5,99 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • KH - Wonderclips - Stoffklammern - klein - 20 St.
  5,99 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • Organ Needles - 5 Nähmaschinennadeln - Microtex
  2,99 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • Organ Needles - 1 Nähmaschinennadel - Twin Stretch
  2,99 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 10 mm Prym
  8,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 9 mm Prym
  7,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 8 mm Prym
  7,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 7 mm Prym
  6,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 6 mm Prym
  6,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 5 mm Prym
  5,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 4 mm Prym
  5,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 3,5 mm Prym
  5,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 3 mm Prym
  5,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Strumpfstricknadeln - 8 mm Prym
  9,95 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Strumpfstricknadeln - 7 mm Prym
  8,95 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Strumpfstricknadeln - 6 mm Prym
  8,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Strumpfstricknadeln - 5 mm Prym
  8,20 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Strumpfstricknadeln - 4,5 mm Prym
  7,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Strumpfstricknadeln - 4 mm Prym
  7,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Strumpfstricknadeln - 3,5 mm Prym
  7,20 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Strumpfstricknadeln - 3 mm Prym
  7,20 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Wollhäkelnadel - 15 mm Prym
  7,80 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Wollhäkelnadel - 12 mm Prym
  6,80 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Wollhäkelnadel - 10 mm Prym
  5,95 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Wollhäkelnadel - 9 mm Prym
  5,20 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Wollhäkelnadel - 8 mm Prym
  5,20 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Wollhäkelnadel - 7 mm Prym
  5,20 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Wollhäkelnadel - 6 mm Prym
  5,20 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • Phildar - XXL-Rundstricknadel 35 mm phildar
  29,99 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Seite