Nadeln

 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 60 cm - 7 mm Prym
  8,89 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 60 cm - 6 mm Prym
  8,89 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 60 cm - 5 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 60 cm - 4,5 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PONY - Complete - Häkel- und Strickset pony
  99,90 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PONY - Chroma - austauschbare Tunesische Häkelnadeln pony
  85,00 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PONY - Absolute - austauschbare Tunesische Häkelnadeln pony
  79,95 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 12 mm Prym
  12,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 10 mm Prym
  11,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 9 mm Prym
  10,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 8 mm Prym
  10,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 7 mm Prym
  8,89 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 6 mm Prym
  8,89 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 5 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 4,5 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • Prym Overlocknadeln Jersey mit Flachkolben No. 80 (12) Prym
  5,79 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • Organ Needles - 5 Nähmaschinennadeln - Microtex
  2,99 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 10 mm Prym
  8,89 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 9 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 8 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 7 mm Prym
  6,99 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 6 mm Prym
  6,99 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 5 mm Prym
  5,79 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 4 mm Prym
  5,79 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 3,5 mm Prym
  5,79 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 3 mm Prym
  5,79 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Strumpfstricknadeln - 8 mm Prym
  10,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Strumpfstricknadeln - 7 mm Prym
  9,49 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Strumpfstricknadeln - 6 mm Prym
  8,89 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Strumpfstricknadeln - 5 mm Prym
  8,89 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Seite