Stricknadeln

 • PONY - austauschbares Rundstricknadelset - Flair pony
  99,95 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 4 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 3,5 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 3 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 60 cm - 4 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 60 cm - 3,5 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 60 cm - 3 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • Pony - Stricknadel - Kunststoff - 35 cm - 25 mm pony
  12,99 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • Pony - Stricknadel - Kunststoff - 35 cm - 20 mm pony
  10,99 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • Pony - Stricknadel - Kunststoff - 35 cm - 15 mm pony
  8,99 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 60 cm - 7 mm Prym
  8,89 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 60 cm - 6 mm Prym
  8,89 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 60 cm - 5 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 60 cm - 4,5 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PONY - Complete - Häkel- und Strickset pony
  99,90 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 12 mm Prym
  12,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 10 mm Prym
  11,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 9 mm Prym
  10,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 8 mm Prym
  10,50 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 7 mm Prym
  8,89 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 6 mm Prym
  8,89 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 5 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Rundstricknadel - 80 cm - 4,5 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 10 mm Prym
  8,89 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 9 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 8 mm Prym
  7,69 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 7 mm Prym
  6,99 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 6 mm Prym
  6,99 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 5 mm Prym
  5,79 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
 • PRYM - ergonomics - Jackenstricknadeln - 4 mm Prym
  5,79 €
  Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Seite